Informacje o bieżącym operatorze


Tryb przeniesienia:

Wybierz tę opcję, jeśli masz umowę na czas określony i chcesz przenieść numer dopiero po jej zakończeniu. Wniosek o przeniesienie możesz złożyć najwcześniej na 120 dni przed końcem umowy.
Datę przeniesienia wyznaczy obecny Operator – będzie wynikać bezpośrednio z warunków umowy.


Wybierz tę opcję, jeśli minął już okres na jaki zawarta została umowa lub jeśli była podpisana na czas nieokreślony.
Datę przeniesienia wyznaczy obecny Operator – będzie wynikać bezpośrednio z warunków umowy.

Liczba dni po jakich numer zostanie przeniesiony do sieci WRODZINIE, liczony od dnia otrzymania przez Operatora prawidłowo podpisanych dokumentów.

W przypadku przeniesienia numeru do sieci WRODZINIE przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa możesz być zobowiązany do zapłaty kary umownej u dotychczasowego operatora. W celu uzyskania informacji na temat wysokości kary skontaktuj się ze swoim dotychczasowym operatorem.

Preferowany kontakt:Klient:Upewnij się, że podałeś prawidłowe dane, tak aby Twój obecny operator nie odrzucił wniosku o przeniesienie Twojego numeru telefonu. Dane podane w formularzu MNP, muszą być zgodne z danymi na jakie zarejestrowany jest Twój numer u obecnego operatora.

Dane przedstawiciela firmy:
Adres do wysyłki dokumentów i karty SIM:
Informacje dodatkowe:
Zgody
Wyrażam zgodę na przekazanie podanych danych w formularzu do Biura Obsługi Klienta sieci wRodzinie, celem rozpoczęcia procedury przenoszenia numeru do operatora Aero2 Sp. z o.o.

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem przeniesienia numeru, Regulaminem świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Aero 2 sp. z o.o. dla Użytkowników wRodzinie oraz Cennikiem i akceptuję ich postanowienia oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na moim numerze telefonu, z którego korzystam na podstawie Umowy zawartej z Operatorem informacji marketingowych o promocjach i ofertach specjalnych przygotowanych przez Operatora i jego Partnerów. Zgoda obejmuje również otrzymywanie informacji marketingowych na adres e-mail podany w Formularzu przeniesienia numeru.

Informacje dodatkowe:
Po przeniesieniu numeru zostanie on zarejestrowany w sieci WRODZINIE